•  

Bentomat AS CHS

Bentonitová rohož

Bentomat AS CHS je vystužená geosyntetická ílová rohož, ktorá pozostáva z vrstvy bentonitu sodného uloženého medzi tkanou a netkanou geotextíliou, ktoré sú následne spojené vpichovaním zabezpečujúcim vnútornú stabilitu produktu. Vpichovanie minimalizuje pohyb bentonitového granulátu, čo zabezpečuje konzistentne nízku priepustnosť a maximálny účinok v rôznych podmienkach inštalácie.

Výhody bentonitovej rohože v porovnaní s ílovou vrstvou:

  • samozacelenie a samoutesnenie spojov
  • lepšie hydraulické vlastnosti
  • jednoduchšia inštalácia v rôznych klimatických podmienkach
  • rýchlejšia realizácia prác
  • vyžaduje sa menšie množstvo materiálu / nižšia uhlíková stopa
  • homogénna kvalita produktu na celej ploche