•  

Bentomat DN

Bentonitová rohož

Bentomat DN je vystužená geosyntetická ílová rohož pozostávajúca z vrstvy bentonitu sodného uloženého medzi dvomi vrstvami netkaných geotextílií, ktoré sú vzájomné spojené vpichovaním.

Bentonitová rohož Bentomat DN:

  • bežne sa používa na skládkach odpadov, kde sklon svahov dosahuje 1,5 H:1V
  • vhodné pre aplikácie vyžadujúce vysokú vnútornú súdržnosť a vysokú šmykovú pevnosť na rozhraní materiálov
  • pozostáva z vrstvy bentonitu sodného medzi dvomi netkanými geotextíliami s vyššou plošnou hmotnosťou
  • vpichovná výstuž

Bentomat DN80.1 CHS je špecifický typ produktu, ktorý spĺňa požiadavky vyhlášky pre použitie na skládkach odpadov v Slovenskej republike.