•  

Polymat

Vystužená trvalá protierózna georohož

Protierózne georohože TenCate Polyfelt Polymat sú monofilamentné georohože vyrobené z polypropylénu s dodatočnou výstužnou geomrežou. Ich štruktúra s extrémne vysokým obsahom dutín spevňuje vrchnú 1 až 2 cm hrubú vrstvu pôdy, čím zabraňujú povrchovej erózii na svahoch a ponúka trvalú podporu ornici a vegetácii.

Výhody:
•    dlhodobá ochrana všetkých druhov svahov proti erózii
•    umožňujú rýchle uchytenie vegetácie na strmých svahoch
•    efektívna kontrola erózie od prvej fázy
•    chráni zelené plochy pred eróziou vplyvom zrážok a povodňami
•    rýchla a jednoduchá inštalácia, absolútne šetrná k životnému prostrediu