•  

Polymat

Trvalá protierózna georohož

Protierózne georohože TenCate Polyfelt Polymat sú monofilamentné georohože vyrobené z polypropylénu. Ich štruktúra s extrémne vysokým obsahom dutín spevňuje vrchnú 1 až 2 cm hrubú vrstvu pôdy, čím zabraňujú povrchovej erózii na svahoch a ponúka trvalú podporu ornici a vegetácii.

Výhody:

  • dlhodobá ochrana všetkých druhov svahov proti erózii
  • umožňujú rýchle uchytenie vegetácie na strmých svahoch
  • efektívna kontrola erózie od prvej fázy
  • chráni zelené plochy pred eróziou vplyvom zrážok a povodňami
  • rýchla a jednoduchá inštalácia, absolútne šetrná k životnému prostrediu