Aplikácie

Spevnenie svahu

 • vystužené strmé svahy GEOSVAH®
 • sanácia zosuvov
Viac o našej ponuke
Spevnenie svahu

Vystužené oporné múry a vystužené mostné opory

 • oporný múr z malých betónových tvaroviek – GEOMUR® – TW1
 • oporný múr z betónových panelov – GEOMUR® – ARES
 • oporný múr betónovaný na mieste – GEOMUR® – B
 • oporný múr s prírodným kamenným vzhľadom – GEOMUR® – G
Viac o našej ponuke
Vystužené oporné múry a vystužené mostné opory

Zlepšenie podložia

 • separácia podložia
 • zvýšenie únosnosti podložia + GEODOSKA®
 • zakladanie násypov na neúnosnom podloží + STRATUM®
 • zakladanie na pilótach
Viac o našej ponuke
Zlepšenie podložia

Protierózna ochrana

 • dočasná ochrana svahov
 • trvalá ochrana svahov
 • ochrana brehov riek
 • gabiónové matrace
Viac o našej ponuke
Protierózna ochrana

Odvodnenie konštrukcií

 • drenážna vrstva na odvedenie priesakových vôd na skládkach odpadov
 • drenážna vrstva na odvedenie zrážkových vôd na skládkach odpadov
 • drenážna vrstva na odvedenie skládkových plynov pri uzatváraní skládok odpadov
 • vertikálne odvodnenie stavebných konštrukcií
 • horizontálna drenáž a odvedenie vôd
Viac o našej ponuke
Odvodnenie konštrukcií

Vystuženie asfaltových vrstiev

 • veľkoplošné opravy asfaltových povrchov
 • lokálne opravy asfaltových povrchov
Viac o našej ponuke
Vystuženie asfaltových vrstiev

Izolácie stavieb

 • izolácie stavieb proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu
 • izolácie parkovísk voči prenikaniu ropných látok do podložia
 • izolácie skládok odpadov
 • izolácie retenčných nádrží
Viac o našej ponuke
Izolácie stavieb

BLOCK-SK®

 • oporné múry
 • gabiónový obklad
 • úprava vodných tokov a vodozádržné opatrenia
 • záhradná architektúra
Viac o našej ponuke
BLOCK-SK®