O nás

Profil spoločnosti

CHS-GEO Servis, a.s. (pôvodne CHÉMIA - SERVIS, a.s.) je obchodno – technická firma špecializujúca sa na oblasť geosyntetických materiálov a vystužených oporných konštrukcií.

Spoločnosť bola založená v roku 1990 a v prvých rokoch fungovania bola jej činnosť zameraná prevažne na uplatnenie geosyntetických materiálov v oblasti ekologických stavieb.

Postupne sa jej aktivity rozširovali aj do ostatných aplikačných oblastí, ako sú cesty, železnice, tunely, priemyselné haly a vodohospodárske stavby.

Poskytované služby

CHS-GEO Servis, a.s. je Vašim partnerom od zámeru až po realizáciu. Ku každému projektu pristupujeme individuálne s cieľom nájsť optimálne technické a ekonomické riešenie s ohľadom na požiadavky investora. Ponúkame Vám komplex služieb od počiatočných fáz projektu až po jeho úspešnú realizáciu:

  • spracovanie podkladov pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie – EIA
  • geofyzikálny prieskum
  • spracovanie projektovej dokumentácie
  • vypracovanie statických posudkov
  • návrh technického riešenia
  • optimalizácia navrhnutého technického riešenia
  • dodávka a inštalácia geosyntetických materiálov
  • technické poradenstvo pri inštalácii geosyntetických materiálov
  • činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru

Integrovaný systém manažérstva

CHS-GEO Servis, a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2016, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2016 a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN ISO 45001: 2019.O nás / Integrovaný systém manažérstva - foto
O nás / Integrovaný systém manažérstva - foto
O nás / Integrovaný systém manažérstva - foto

Členstvo v organizáciách

CHS-GEO Servis, a.s. je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a členom Slovenskej cestnej spoločnosti (SCS). Viacerí zamestnanci spoločnosti sú členmi Slovenskej geosyntetickej spoločnosti.

 

Výhradné zastúpenie

Od 1.1.2012 sa spoločnosť CHS-GEO Servis, a.s. stala výhradným distribútorom produktov spoločnosti Tensar International pre Slovenskú republiku.

 

Budeme radi, ak nám aj vy dáte príležitosť byť s našimi službami spokojní.