•  

Draintube FT & Somtube FTF

Trubkový drenážny geokompozit

Drenážne geokompozity sú geosyntetické materiály, ktoré sa používajú na bezpečné a rýchle odvádzanie vôd zo zemných konštrukcií. Účinne nahrádzajú prírodnú štrkovú vrstvu a prispievajú tak ku skráteniu doby výstavby, ako aj ochrane životného prostredia.

Draintube FT

  • zloženie: drenážna vrstva, filtračná vrstva, drenážne minitrubky
  • priemer minitrubiek: 16 mm, 20 mm, resp. 25 mm (v závislosti od výpočtu)
  • vzdialenosť minitrubiek: 200 cm, 100 cm, 50 cm a 25 cm (v závislosti od výpočtu)
  • perforácia minitrubiek pod uhlom 90°
  • jednotlivé vrstvy spájané zošívaním

Somtube FTF

  • zloženie: filtračná vrstva, drenážna vrstva, drenážne minitrubky, filtračná vrstva
  • priemer minitrubiek: 16 mm, 20 mm, resp. 25 mm (v závislosti od výpočtu)
  • vzdialenosť minitrubiek: 200 cm, 100 cm, 50 cm a 25 cm (v závislosti od výpočtu)
  • perforácia minitrubiek pod uhlom 90°
  • jednotlivé vrstvy spájané zošívaním