Geobunková štruktúra (STRATUM)

Bunková štruktúra TensarTech Stratum sa s úspechom využíva pri zakladaní násypových telies. Geobunková štruktúra vytvára pod násypom tuhú základovú plošinu (zvyčajne vysokú 1 m), ktorá zmierňuje sadanie, ako aj obmedzuje horizontálne deformácie v podloží.

3 hlavné benefity:

  • rýchla a jednoduchá výstavba
  • zlepšenie a zvýšenie stability
  • redukcia bočného vytláčania zemín

Konštrukčné a praktické výhody systému TensarTech Stratum:

  • zabezpečuje stabilitu podložia bez potreby realizácie hĺbkového zakladania na zlepšenie základových pomerov
  • umožňuje bezpečný prístup na stavenisko a výstavbu pracovnej plochy
  • žiadne výkopové práce a výmena neúnosných zemín
  • zabezpečuje rovnomerné a kontrolované sadanie
  • umožňuje rýchlejšiu konsolidáciu podložia