GEODOSKA (Tensar TriAx, Tensar InterAx)

GEODOSKA® je podkladová vrstva zo sypkého materiálu mechanicky stabilizovaná jednou alebo niekoľkými vrstvami tuhej monolitickej šesťuholníkovej polypropylénovej geomreže Tensar. Geomreže umožňujú, aby sa častice sypkého materiálu zaklinili do otvorov geomreže a zadržali sa v jej štruktúre, čím sa zvyšuje pružnosť, deformačná odolnosť, únosnosť a celková účinnosť GEODOSKY.

GEODOSKA® sa používa v prípade zložitých základových pomerov a podmienečne vhodných stavenísk:

 • v podloží je málo únosná zemina
 • mení sa hrúbka vrstiev stlačiteľných zemín
 • v podloží sa nachádzajú navážky, odpad, mäkké miesta a dutiny, resp. kaverny

GEODOSKA® umožňuje:

 • zníženie hrúbky podkladovej vrstvy (až o 40%)
 • predĺženie životnosti podkladovej vrstvy
 • zvýšenie únosnosti na povrchu podkladovej vrstvy
 • zvýšenie zaťaženia podkladovej vrstvy
 • zníženie celkového a nerovnomerného sadania
 • prekrytie mäkkých miest a prázdnych priestorov
 • zníženie emisií uhlíka

GEODOSKA® sa používa:

 • pod vozovkami pozemných komunikácií, vrátane diaľnic, rýchlostných ciest, ciest všetkých tried, miestnych a mestských komunikácií pri rekonštrukcii vozoviek vrátane ich podložia
 • pod parkoviskami a inými dopravnými plochami (napr. letiská)
 • priamo ako dočasná komunikácia, spevnená pracovná alebo skladová plocha (žeriavové dráhy, prekladiská a pod.)
 • ako roznosný vankúš pod základmi rodinných domov, budov, hál, oporných múrov a iných stavebných objektov
 • pod podlahami budov a hál (obchodných, výrobných, skladových a pod.)
 • pod násypmi a inými horninovými konštrukciami