GEOMUR - ARES

GEOMUR® - ARES je certifikovaný oporný systém, ktorý sa skladá z betónových panelov v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Vysoká pevnosť spoja medzi pohľadovými panelmi a geomrežou je charakteristickou vlastnosťou systému. Panely sú dodávané z výroby, alebo vyrábané priamo na stavbe ako staveniskový prefabrikát. Využitie nekovovej výstuže v bloku vystuženej zeminy robí tento systém schopným odolávať dlhodobému pôsobeniu chloridov, sulfátov, zemín s nízkym odporom alebo účinkom bludných prúdov. Tieto vlastnosti zaraďujú oporný systém GEOMUR® - ARES medzi logickú voľbu pre použitie v kombinácii s kontaminovanými zeminami v zásype, výstavbe plošín pre transformátory a elektrifikované železničné trate.

Časti oporného systému GEOMUR® - ARES:

 • betónové panely hr. 14 cm s rozmermi základného panela 1,5 x 1,5 m
 • tuhé monolitické jednoosové HDPE geomreže Tensar typ RE500
 • spojovacia tyč - bodkin

Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému GEOMUR®- ARES ponúka, projektantom, realizátorom a investorom mnoho výhod oproti tradičným materiálom, ako je napríklad vystužený betón na výstavbu oporných múrov a mostných opôr:

 • rýchla a ekonomicky výhodná konštrukcia
 • dlhodobá životnosť s minimálnymi, resp. žiadnymi nákladmi na údržbu
 • vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
 • vysoká odolnosť voči seizmickým vplyvom
 • možnosť využitia miestnych, alebo recyklovaných zrnitých zásypových materiálov
 • nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje a zlacňuje základovú konštrukciu
 • výstavba atraktívnych konštrukcií so životnosťou až 120 rokov

Využitie oporného systému GEOMUR®-ARES:

 • v cestných (diaľničných) telesách
 • v železničných telesách
 • výstavba vystužených mostných opôr
 • výstavba vystužených mostných krídiel
 • výstavba nájazdových rámp
 • vytvorenie terás a prekonanie výškových rozdielov terénu okolo rodinných domov, bytových domov