GEOMUR - G

GEOMUR-G je oporný systém, ktorý sa skladá zo zváraných gabiónov gabiónovej stavebnice BLOCK-SK na líci v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Vysoká pevnosť spoja medzi pohľadovými gabiónmi a geomrežou je charakteristickou vlastnosťou systému. Gabióny sú dodávané na stavbu vo forme jednotlivých sietí a príslušného spojovacieho materiálu (špirály, spony) a sú skladané priamo na stavbe bez vzniku dvojitých stien na styku jednotlivých gabiónov (košov). Výsledný vzhľad konštrukcie určuje typ použitého kameňa.

Časti oporného systému GEOMUR-G:

 • zvárané gabióny z gabiónovej stavebnice BLOCK-SK
 • tuhé monolitické jednoosové HDPE geomreže Tensar typ RE500
 • spojovacia tyč - bodkin

Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému GEOMUR-G ponúka, projektantom, realizátorom a investorom mnoho výhod oproti tradičným materiálom, ako je napríklad vystužený betón na výstavbu oporných múrov a mostných opôr:

 • atraktívny vzhľad kameňmi vyložených gabiónov
 • úspornejšia konštrukcia než tradičné gravitačné gabiónové konštrukcie
 • rýchla a ekonomicky výhodná konštrukcia
 • dlhodobá životnosť s minimálnymi, resp. žiadnymi nákladmi na údržbu
 • vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
 • možnosť využitia miestnych, alebo recyklovaných zrnitých zásypových materiálov
 • nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje a zlacňuje základovú konštrukciu
 • výstavba atraktívnych konštrukcií so životnosťou až 100 rokov

Využitie oporného systému GEOMUR-G:

 • v cestných (diaľničných) telesách
 • v železničných telesách
 • výstavba vystužených mostných krídiel
 • vytvorenie terás a prekonanie výškových rozdielov terénu okolo rodinných domov, bytových domov