GEOMUR - TW1

GEOMUR®-TW1 je certifikovaný oporný systém, ktorý sa skladá z prefabrikovaných lícových betónových tvaroviek v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Sklon oporného múru je v štandardnom prevedení 86° alt. 89°. Lícové prefabrikáty (tvarovky TW1) sú vyrábané metódou vibrolisovania a štiepania betónu triedy C30/37. Rozmery tvaroviek sú 400x210x150 mm (DxŠxV) pre štiepané tvarovky a 400x205x150 mm (DxŠxV) pre hladké tvarovky. Lícové tvarovky sa ukladajú na sucho, na väzbu na spôsob murovanej konštrukcie. Na uchytenie geomreže a tvarovky slúži drážka vo vrchnej časti tvarovky, do ktorej sa ukladá priebežný modrý konektor. Vďaka špecifickému tvaru lícových betónových tvaroviek sa dajú vytvoriť vonkajšie aj vnútorné oblúky. Rovnako je možné jednoducho vytvoriť, rohy, schodiská a iné detaily.

Časti oporného systému GEOMUR®-TW1:

 • betónové tvarovky so štiepaným alebo hladkým povrchom v rôznych farebných variáciách
 • tuhé monolitické jednoosové HDPE geomreže Tensar typ RE500
 • špeciálne pre tento systém vyvinutý modrý spojovací konektor

Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému GEOMUR-TW1 ponúka, projektantom, realizátorom a investorom mnoho výhod oproti tradičným materiálom, ako je napríklad vystužený betón na výstavbu oporných múrov a mostných opôr:

 • rýchla a ekonomicky výhodná konštrukcia
 • vysoká dlhodobá pevnosť spoja
 • dlhodobá životnosť s minimálnymi, resp. žiadnymi nákladmi na údržbu
 • vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
 • vysoká odolnosť voči seizmickým vplyvom
 • možnosť využitia miestnych, alebo recyklovaných zrnitých zásypových materiálov
 • nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje a zlacňuje základovú konštrukciu
 • možnosť realizácie vrtných prác po vybudovaní konštrukcie

Využitie oporného systému GEOMUR-TW1:

 • v cestných (diaľničných) telesách
 • v železničných telesách
 • výstavba vystužených mostných opôr
 • výstavba vystužených mostných krídiel
 • výstavba nájazdových rámp
 • vytvorenie terás a prekonanie výškových rozdielov terénu okolo rodinných domov, bytových domov

 GEOMUR - TW1 / nový článok - foto
 GEOMUR - TW1 / nový článok - foto
 GEOMUR - TW1 / nový článok - foto
 GEOMUR - TW1 / nový článok - foto