GEOSVAH - G

GEOSVAH-G je univerzálny prefabrikovaný oporný systém, ktorý sa skladá z lícového dielca zo zváraných sietí z gabiónovej stavebnice BLOCK-SK a protierózneho geokompozitu zabraňujúceho vypadávaniu zemín na líci konštrukcie v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Sklon oporného systému je štandardne 50°, 55°, 60°, 65° a 70°. Lícové dielce sú štandardne rozmerov 600x2000 mm, vyrobené z pozinkovaného drôtu priemeru 4,0 mm s rozmerom oka 100x100 mm. Jednotlivé siete sú spájané kvalitatívne identickými špirálami ako samotná sieť. Na uchytenie geomreže a lícového dielca slúži certifikovaný spojovací prvok - bodkin.

Časti oporného systému GEOSVAH-G:

 • lícový dielec zo zváraných sietí gabiónovej stavebnice BLOCK-SK
 • tuhé monolitické jednoosové HDPE geomreže Tensar typ RE500
 • spojovacia tyč - bodkin

Ekonomická efektívnosť a variabilita oporného systému GEOSVAH-G ponúka, projektantom, realizátorom a investorom mnoho výhod oproti tradičným materiálom, ako je napríklad vystužený betón na výstavbu oporných múrov a mostných opôr:

 • rýchla a ekonomicky výhodná konštrukcia
 • dlhodobá životnosť s minimálnymi, resp. žiadnymi nákladmi na údržbu
 • vysoká odolnosť voči nerovnomernému sadaniu
 • vysoká odolnosť voči seizmickým vplyvom
 • možnosť využitia miestnych, alebo recyklovaných zrnitých zásypových materiálov
 • nízke zaťaženie základovej škáry zjednodušuje a zlacňuje základovú konštrukciu
 • možnosť realizácie vrtných prác po vybudovaní konštrukcie

Využitie oporného systému GEOSVAH-G:

 • v cestných (diaľničných) násypových telesách
 • v železničných telesách
 • násypové telesá pod parkoviskami, pracovnými plochami
 • stabilizácia zárezov a svahov
 • sanácie zosuvov
 • portálové časti tunelov
 • dočasná oporná konštrukcia
 • systém na minimalizovanie tlaku na stávajúce oporné konštrukcie (rekonštrukcie oporných múrov)
 • vytvorenie terás a prekonanie výškových rozdielov terénu okolo rodinných domov, bytových domov

 GEOSVAH - G / nový článok - foto