•  

GlasGrid® CG

Výstužný kompozit do asfaltových vrstiev

GlasGrid® CG spĺňa nároky narastajúceho dopytu trhu po výstužných gomrežiach s funkčnou hydroizolačnou membránou. GlasGrid® CG je kompozitný materiál zložený zo sklovláknitej mreže s vysokou pevnosťou a pevnou štruktúrou, potiahnutou patentovaným elastomerovým polymérom a z vrstvy netkanej textílie s vysokou plošnou hmotnosťou.

Vysoká pevnosť a tuhosť geomreže eliminuje prestup trhlín vyznikajúci vplyvom výrazných teplotných zmien alebo nadmernej záťaže asfaltových povrchov. Netkaná textília s vysokou nasiakavosťou spojovacieho postreku funguje ako izolačná medzivrstva. Celý systém predlžuje až 3-násobne životnosť komunikácií a šetrí až 50 % investičných nákladov spojených s údržbou.

Výhody produktu:

  • aplikácia na frézovaný aj existujúci povrch
  • rýchla a efektívna pokládka
  • účinná hydroizolačná medzivrstva
  • bez poškodenia geomreže počas pokládky a hutnenia
  • odolnosť voči pojazdu vozidiel stavby
  • perfektné spojenie asfaltových vrstiev