•  

GSE Fabrinet

Drenážny geokompozit s tuhým jadrom

FabrNet je dvojvrstvový/trojvrstvový , trojrozmerný drenážny geokompozit pozostávajúci z tuhého drenážneho jadra a jednostranne/obojstranne tepelne laminovanou geotextíliou. Drenážne jadro je vyrobené zo 100% HDPE (čierna farba) a geotextília je vyrobená zo 100% polypropylénu (biela farba) vrstvy sú následne spojené tepelnou lamináciou.

Drenážny geokompozit je navrhnutý a konštruovaný tak, aby plnil drenážnu funkciu v rámci celého radu predpokladaných zaťažení, sklonov svahu a okrajových podmienok.

Produktová rada drenážnych geokompozitov FabriNet:

  • Fabrinet CN-E (hrúbka drenážneho jadra pri tlaku 20 kPa je 3,8 mm)
  • Fabrinet ST-E (hrúbka drenážneho jadra pri tlaku 20 kPa je 5,0 mm)
  • Fabrinet HF-E (hrúbka drenážneho jadra pri tlaku 20 kPa je 6,0 mm)