•  

GSE FrictionFlex MRS / DRS

Zdrsnená HDPE izolačná fólia (jednostranne / obojstranne)

Produkty GSE HD sú vyrábané s použitím vysokokvalitnej polyetylénovej živice. Sadze, antioxidanty a UV stabilizátory sa pridávajú do polyméru, aby sa zabezpečila dlhodobá funkčnosť a zakrytých aj exponovaných aplikáciách.

Chemická odolnosť
HDPE je najuniverzálnejší polymér používaný pre výrobu izolačných fólií vďaka svojej osvedčenej chemickej odolnosti, trvanlivosti a nízkej priepustnosti. HDPE je odolný voči širokému spektru chemikálií vrátane aromatický a halogénových uhľovodíkov. Chemická odolnosť HDPE je obzvlásť úžitočná pri aplikáciách, kde sa vyskytujú agresívne chemické látky, ako sú ťažobné haldy, odkaliská, skládky nebezpečného odpadu alebo prevádzky petrochemického priemyslu.

Výhody zdrsneného povrchu
Zdrsnený povrch izolačnej fólie zvyšuje trenie na rozhraní materiálov a zlepšuje stabilitu svahov. Možnosť použiť strmší svah prináša úsporu nákladov zvýšením prevádzkovej kapacity.