•  

GSE HD

Hladká HDPE izolačná fólia

Produkty GSE HD sú vyrábané s použitím vysokokvalitnej polyetylénovej živice. Sadze, antioxidanty a UV stabilizátory sa pridávajú do polyméru, aby sa zabezpečila dlhodobá funkčnosť a zakrytých aj exponovaných aplikáciách.

Chemická odolnosť
HDPE je najuniverzálnejší polymér používaný pre výrobu izolačných fólií vďaka svojej osvedčenej chemickej odolnosti, trvanlivosti a nízkej priepustnosti. HDPE je odolný voči širokému spektru chemikálií vrátane aromatický a halogénových uhľovodíkov. Chemická odolnosť HDPE je obzvlásť úžitočná pri aplikáciách, kde sa vyskytujú agresívne chemické látky, ako sú ťažobné haldy, odkaliská, skládky nebezpečného odpadu alebo prevádzky petrochemického priemyslu.