I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto

GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva

Typ konštrukcie: GEODOSKA®
Rok realizácie:  2023
Výmera: 
geotextília CHS-tex BS12 55 000 m2
geomreža Tensar TriAx TX160 55 000 m2

Opis zákazky:
Rekonštrukcia cesty I/79 bola rozdelená na 2 úseky:
Úsek č. 1 má dĺžka 6624 m, pričom od začiatku úseku v km 43,703 po km 46,200 bolo uvažované s konštrukciou na zosilnenie vozovky s použitím výstužnej geomreže.
Úsek č. 2 má dĺžku 3317 m. Od začiatku úseku v km 53,596 po km 54,800 bola použitá konštrukcia na zosilnenie vozovky s použitím výstužnej geomreže.

Úprava podložia (konštrukčné vrstvy):
-    štrkodrvina fr. 0-63 mm        hr. 500mm
-    štrkodrvina fr. 63-125 mm    hr. 500 mm
-    tuhá monolitická šesťuholníková geomreža Tensar TriAx TX170
-    separačná geotextília CHS-tex BS12W
 

I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto
 Referenčné stavby / I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto - foto
 Referenčné stavby / I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto - foto
 Referenčné stavby / I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto - foto

GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

Viac o našej ponuke
GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

GEOMUR® - Vystužené oporné múry

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - Vystužené oporné múry

GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Viac o našej ponuke
GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Skládky odpadov

Viac o našej ponuke
Skládky odpadov

Vodohospodárske stavby

Viac o našej ponuke
Vodohospodárske stavby

Protierózna ochrana svahov

Viac o našej ponuke
Protierózna ochrana svahov

Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Viac o našej ponuke
Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek

Viac o našej ponuke
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
BLOCK-SK®