•  

Netkaná textília REO Fb

Textília NTRF je vyrobená z vysoko pevných, poréznych, hydrofóbnych vlákien s veľkým povrchom (0,6 m2/g). Materiál prepúšťa vodu a ropné látky zachytáva sorpciou na povrchu. Výrobok je atestovaný na zachytávanie ropných látok.

Použitie:

  • sorpčná podložka pod zdroje únikov
  • vložka do ochranných vaní pri skladovaní ropných látok
  • vodopriepustná membrána k ochrane pôdy pred ropným znečistením
  • sorpčná náplň filtrov absorbérov a lapolov
  • stieranie pevných povrchov znečistených ropnými látkami
  • filtrácia a separácia, vrátane separácie vrstiev materiálov v železničných tratiach