Protipožiarna nádrž v KÚ Veľký Bysterec (Kubínska Hoľa)

Typ aplikácie: izolácia nádrže
Rok realizácie: 2008
Použité materiály:
bentonitová rohož Bentomat AS50 P100 7 100 m2
izolačná fólia GSE UltraFlex hr. 2,0 mm 7 100 m2
netkaná geotextília Fibertex F-50 7 100 m2

Opis zákazky:
V súlade s „Programom rozvoja vidieka v r. 2007-2013“ a v súvislosti s preventívnymi opatreniami na ochranu lesného pôdneho fondu pre požiarmi bola navrhnutá protipožiarna nádrž. Protipožiarna nádrž bola vybudovaná v lokalite Zbojnícke jamy v prírodnej depresii s objemom akumulovanej vody cca 17 000 m3.

Protipožiarna nádrž v KÚ Veľký Bysterec (Kubínska Hoľa)
 Referenčné stavby / Protipožiarna nádrž v KÚ Veľký Bysterec (Kubínska Hoľa) - foto
 Referenčné stavby / Protipožiarna nádrž v KÚ Veľký Bysterec (Kubínska Hoľa) - foto
 Referenčné stavby / Protipožiarna nádrž v KÚ Veľký Bysterec (Kubínska Hoľa) - foto
 Referenčné stavby / Protipožiarna nádrž v KÚ Veľký Bysterec (Kubínska Hoľa) - foto

GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

Viac o našej ponuke
GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

GEOMUR® - Vystužené oporné múry

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - Vystužené oporné múry

GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Viac o našej ponuke
GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Skládky odpadov

Viac o našej ponuke
Skládky odpadov

Vodohospodárske stavby

Viac o našej ponuke
Vodohospodárske stavby

Protierózna ochrana svahov

Viac o našej ponuke
Protierózna ochrana svahov

Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Viac o našej ponuke
Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek

Viac o našej ponuke
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
BLOCK-SK®