•  

Tencate Polyfelt DC

Drenážny geokompozit s tuhým jadrom

TenCate Polyfelt DC je drenážny geokompozit pozostávajúci z tuhého drenážneho jadra a filtračnej netkanej textílie na jednej alebo na oboch stranách. Drenážne jadro je vyrobené z vysokohustotného polyetylénu (HDPE), filtračná netkaná textília je vyrobená z polypropylénu (PP).
TenCate Polyfelt DC sa vyznačuje nízkou stlačiteľnosťou, a preto sa používa v situáciách, kde sa vyžaduje účinné odvodnenie pri vysokých tlakoch nadložných vrstiev.

Výhody:

  • znížené nároky na priestor a náklady na výkopové práce
  • kontrolovaná kvalita
  • vysoká odolnosť voči stlačeniu
  • rýchla a jednoduchá inštalácia