•  

TenCate Polyfelt Megadrain

Drenážny geokompozit s jadrom z monofilamentu

Drenážne geokompozity TenCate Polyfelt Megadrain sú monofilamentné georohože z polypropylénu s filtračnou netkanou textíliou na jednej alebo na oboch stranách. Extrémne vysoký obsah dutín zaisťuje vysokú kapacitu prietoku vody, najmä pri nízkych tlakoch v nadloží.

Výhody Polyfelt Megadrain:

  • zníženie nákladov na výkopové práce a výstavbu
  • vysoký prietok drenážneho geokmpozitu v rovine zodpovedá 20-30 cm hrubej vrstve drenážneho štrku
  • jedna rola drenážneho geokompozitu Megadrain váži len 24-35 kg, čím nahradí 15-25 ton štrku
  • jednoduchá inštalácia
  • kontrolovaná kvalita produktu Megadrain zaručuje konštantný výkon filtrácie a drenáže po celej ploche
  • použitie TenCate Polyfelt TS ako filter zaručuje optimálnu schopnosť zadržiavania pôdy a priepustnosti vody
  • TenCate Polyfelt Megadrain je chemicky a biologicky odolný a absolútne šetrný k životnému prostrediu