•  

Výstavba spojovacej komunikácie a opevnenie brehov kynety vodného toku Hornád

GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva