Žabany - rekultivácia skládky odpadov

Rok realizácie:  2021
Typ aplikácie:  rekultivácia skládky odpadov
Použité materiály:    
bentonitová rohož Bentomat DN80.1 CHS  17 617 m2
hydroizolačná fólia GSE UltraFrictionFlex DRS 1,5 mm  18 000 m2
trubkový drenážny geokompozit Draintube 400 FT2 D20  33 852 m2

 

Žabany - rekultivácia skládky odpadov
 Referenčné stavby / Žabany - rekultivácia skládky odpadov - foto
 Referenčné stavby / Žabany - rekultivácia skládky odpadov - foto
 Referenčné stavby / Žabany - rekultivácia skládky odpadov - foto

GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

Viac o našej ponuke
GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

GEOMUR® - Vystužené oporné múry

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - Vystužené oporné múry

GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Viac o našej ponuke
GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Skládky odpadov

Viac o našej ponuke
Skládky odpadov

Vodohospodárske stavby

Viac o našej ponuke
Vodohospodárske stavby

Protierózna ochrana svahov

Viac o našej ponuke
Protierózna ochrana svahov

Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Viac o našej ponuke
Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek

Viac o našej ponuke
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
BLOCK-SK®