•  

Záhorská Ves - plynové zásobníky

GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva