•  

ŽSR Považská Teplá - Žilina, UČS 48.32.02

GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva