ŽSR Púchov - Považská Teplá, SO 44.33.21.1

GEOMUR - ARES

Objekt:    SO 44.33.21.1 Púchov – Považská Bystrica, nový železničný most nad Nosickou priehradou;
oporný múr pri opore OP13
Typ opornej konštrukcie:  GEOMUR® - ARES
Sklon líca:    90°
Povrch líca:  hladký
Rok realizácie 2017-2020
Plocha múru:  373,60 m2
Maximálna výška:  8,70 m

Opis zákazky:
Most prevádza železničnú trať ponad Nosickú priehradu z tunela Diela a ďalej nadväzuje na SO 44.33.21.2 – nový železničný most nad cestou III. triedy, ktorý prevádza cestu z Milochova do Považskej Bystrice. Vystužený oporný múr zabezpečuje železničný spodok v mieste strmého brehu vodnej nádrže. Oporný múr je založený na betónovom základe zhotovenom z nevystuženého betónu s rozmermi 1610x1130 mm z betónu triedy C30/37. Betónový obklad je tvorený prefabrikovanými dielcami s hrúbkou 140 mm. Rozmery štandardného panelu sú 1480x1480 mm. Pri odlievaní panelu sú do formy vkladané zavádzacie pásy výstužnej geomreže tzv. „startery“, ktoré slúžia na uchytenie výstužných geomreží pri realizácii oporného múru. Na základe výsledkov statického výpočtu boli použité geomreže Tensar typ RE500 dĺžky 10,0; 7,0, resp. 5,5 m.
Oporný systém z betónových panelov GEOMUR® – ARES s geomrežami Tensar v bloku vystuženej zeminy, vyrobenými zo 100%-ného polyméru eliminuje obavy z korózie. Vzhľadom na konštrukciu oporného múru si tento systém nevyžaduje žiadne špeciálne opatrenia proti účinkom bludných prúdov, nakoľko všetky komponenty sú vyrobené z nevodivých materiálov.

ŽSR Púchov - Považská Teplá, SO 44.33.21.1
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Púchov - Považská Teplá - foto

GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

Viac o našej ponuke
GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

GEOMUR® - Vystužené oporné múry

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - Vystužené oporné múry

GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Viac o našej ponuke
GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Skládky odpadov

Viac o našej ponuke
Skládky odpadov

Vodohospodárske stavby

Viac o našej ponuke
Vodohospodárske stavby

Protierózna ochrana svahov

Viac o našej ponuke
Protierózna ochrana svahov

Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Viac o našej ponuke
Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek

Viac o našej ponuke
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
BLOCK-SK®