ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04

GEOMUR - TW1

Objekt:  SO 32.32.04 Trenčín – Trenčianska Teplá, zast. Opatová – nástupištia – oporná stena
Typ opornej konštrukcie: GEOMUR® – TW1
Sklon líca: 86°
Povrch líca:  štiepaný, žltý
Rok realizácie:  2013
Plocha múru:  164,1 m2
Maximálna výška:  2,3 m

Opis zákazky:
Pri projektovaní modernizácie železničnej trate na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá bolo potrebné vybudovať nástupište v zastávke Opatová nad Váhom. Navrhnuté sú dve krajné nástupištia pri koľajach č. 1 a 2 dĺžky 250 m a minimálnej užitočnej šírky 3,5 m. Užitočná šírka je ohraničená zábradlím, resp. protihlukovými stenami. Od km 127,119 – 127,188 je vľavo trate navrhnutá oporná stena. Stena je navrhnutá ako vystužený oporný múr systému GEOMUR® – TW1. Podopiera teleso nástupišťa pri koľaji č. 1 pri cestnej komunikácii s výhľadom pre predĺženie komunikácie. Na začiatku je navrhnutý rovnobežne s komunikáciou v bezpečnej vzdialenosti 0,5 m od hrany obrubníka. Následne pokračuje rovnobežne s nástupištnou hranou so zabezpečením odskokov v mieste prístreškov a trakčného stožiara. Celková dĺžka oporného múru je 71,55 m pri maximálnej výške 2,0 m. Na rozšírených častiach nástupíšť sú osadené prístrešky, ktoré sú vybudované na vlastných základoch. Podlahu prístreškov tvorí zámková dlažba.
Certifikovaný oporný systém GEOMUR® – TW1 je zložený z tvaroviek TW1, modrého spojovacieho konektora a tuhých monolitických jednoosových HDPE geomreží Tensar typ RE500. Tvarovky s rozmermi 400 x 210 x 150 mm (D x Š x V) sa vyrábajú metódou vibrolisovania a štiepania betónu triedy C25/30. Pri tomto objekte bol odtieň tvaroviek TW1 žltý. Pre uchytenie geomreží a tvaroviek slúži priebežný modrý konektor vyrobený z vysokohustotného polyetylénu (HDPE).  Oporný múr bol ukončený tvarovkami Maclit. Po ukončení výstavby oporného múru boli realizované vrtné práce pre osadenie protihlukovej steny a prístreškov. 
 

ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04
 Referenčné stavby / ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04 - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04 - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04 - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04 - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04 - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04 - foto
 Referenčné stavby / ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.32.04 - foto

GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

Viac o našej ponuke
GEODOSKA® – mechanicky stabilizovaná podkladová vrstva

GEOMUR® - Vystužené oporné múry

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - Vystužené oporné múry

GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Viac o našej ponuke
GEOSVAH® - Vystužené strmé svahy

Skládky odpadov

Viac o našej ponuke
Skládky odpadov

Vodohospodárske stavby

Viac o našej ponuke
Vodohospodárske stavby

Protierózna ochrana svahov

Viac o našej ponuke
Protierózna ochrana svahov

Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Viac o našej ponuke
Izolácie a odvodnenie konštrukcií

Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek

Viac o našej ponuke
Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
BLOCK-SK®