•  

ŽSR Zlatovce - Trenčianska Teplá, SO 32.38.02

GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva