•  

Zuckermandel - rozšírenie a úprava komunikácie

GEODOSKA - stabilizovaná podkladová vrstva