Zvárané gabióny (BLOCK-SK)

Gabionové konštrukcie BLOCK-SK® sa dobre prispôsobujú nepravidelnému povrchu. Sú vysoko odolné voči ťahu a tlaku a dobre reagujú na zmenu síl. Gabiónové konštrukcie sa zároveň vyznačujú dobrou priepustnosťou. Vďaka svojmu prírodnému charakteru umožňujú umelé i prírodné zazelenanie povrchu. Naše gabióny sú preukázateľne odolné voči korózii a mechanickému poškodeniu.

Stavebný systém je charakteristický jednoznačným prepojením sietí gabionov bez zdvojenia sietí na styku jednotlivých gabionov - košov. Nemá prakticky rozmerové obmedzenia a rýchlosťou dodania od objednania do začatia výstavby nemusí uplynúť ani 24 hodín pri použití drôtu priemeru 4,00, resp. 5,00 mm. Pružnosť gabiónovej konštrukcie zo zváraných sietí je v geologických podmienkach ideálna a dostačujúca. Vhodnou kombináciou s inými protierozívnymi opatreniami sa docieli technicky a esteticky špičkové dielo. Gabiónové konštrukcie sa v uplynulom období využili na viac ako 1 000 000 m3 objektov rôzneho určenia od oporných a zárubných stien pri diaľnicach, cez rekonštrukcie ciest, resp. úpravy riek a vodných brehov až po architektonické úpravy územia bytovej výstavby.

Skúšky kvality, ktoré sa vykonávajú s náročným posudzovaním TSÚS SR, napríklad pri chloride sodnom v súlade s DIN 50021 (podmienky agresívneho morského prostredia), dávajú na základe výsledkov (min. 1000 hod laboratórneho skúšania) predpoklad reálnej životnosti vyše 100 rokov vývoj a výskum založený na náročných skúškach umožnil uviesť v roku 2007 na trh pozinkovaný gabión s odolnosťou min. 2 000 hod. a od roku 2014 máme v ponuke i originálny materiál s odolnosťou cez 3 000 hod. hlavne pre diaľničné a železničné objekty.

Výhody: 

 • tvarová stabilita a jednoznačnosť
 • príjemný vzhľad
 • väčší priemer drôtu a vyššia korozívna ochrana
 • možnosť vloženia osvetlenia, cestných zvodidiel či vysadenia zelene
 • možnosť dodatočnej úpravy

Gabiónová konštrukcia BLOCK-SK je drôtená stavebnica bez dvojitých stien vhodná pri výstavbe a rekonštrukcii cestnýc, železničných i vodných stavieb a architektonických návrhov a predstáv.

Využitie gabiónov:

 • gravitačné oporné múry
 • obkladové a zárubné múry
 • protihlukové steny a bariéry
 • oporné systémy na brehoch riek a vodných nádržiach
 • oporné múry v svahovitom teréne
 • plotové systémy na mieru
 • architektonické konštrukcie

Viac informácií o gabiónoch a ich využití v rôznych oblastiach stavebníctva nájdete na stránke http://www.gabionsk.eu/