Produkty

 

GEODOSKA® (Tensar® TriAx®, Tensar® InterAx®)

GEODOSKA® je podkladová vrstva zo sypkého materiálu mechanicky stabilizovaná jednou alebo niekoľkými vrstvami tuhej monolitickej šesťuholníkovej polypropylénovej geomreže Tensar. Geomreže umožňujú, aby sa častice sypkého materiálu zaklinili do otvorov geomreže a zadržali sa v jej štruktúre, čím sa zvyšuje pružnosť, deformačná odolnosť, únosnosť a celková účinnosť GEODOSKY.

Viac o našej ponuke
GEODOSKA®

GEOSVAH® - G

GEOSVAH®-G je univerzálny prefabrikovaný oporný systém, ktorý sa skladá z lícového dielca zo zváraných sietí z gabiónovej stavebnice BLOCK-SK® a protierózneho geokompozitu zabraňujúceho vypadávaniu zemín na líci konštrukcie v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy.

Viac o našej ponuke
GEOSVAH® - G

GEOMUR® - TW1

GEOMUR®-TW1 je certifikovaný oporný systém, ktorý sa skladá z prefabrikovaných lícových betónových tvaroviek v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Sklon oporného múru je v štandardnom prevedení 86° alt. 89°. Lícové prefabrikáty (tvarovky TW1) sú vyrábané metódou vibrolisovania a štiepania betónu triedy C30/37.

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - TW1

GEOMUR® - ARES

GEOMUR® - ARES je certifikovaný oporný systém, ktorý sa skladá z betónových panelov v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Vysoká pevnosť spoja medzi pohľadovými panelmi a geomrežou je charakteristickou vlastnosťou systému. Panely sú dodávané z výroby, alebo vyrábané priamo na stavbe ako staveniskový prefabrikát.

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - ARES

GEOMUR® - G

GEOMUR®-G je oporný systém, ktorý sa skladá zo zváraných gabiónov gabiónovej stavebnice BLOCK-SK® na líci v kombinácii s geomrežami Tensar, ktoré vystužujú blok zeminy. Vysoká pevnosť spoja medzi pohľadovými gabiónmi a geomrežou je charakteristickou vlastnosťou systému.

Viac o našej ponuke
GEOMUR® - G

Geobunková štruktúra STRATUM®

Bunková štruktúra TensarTech® Stratum® sa s úspechom využíva pri zakladaní násypových telies. Geobunková štruktúra vytvára pod násypom tuhú základovú plošinu (zvyčajne vysokú 1 m), ktorá zmierňuje sadanie, ako aj obmedzuje horizontálne deformácie v podloží.

Viac o našej ponuke
Geobunková štruktúra

Zvárané gabióny BLOCK-SK®

Gabionové konštrukcie BLOCK-SK® sa dobre prispôsobujú nepravidelnému povrchu. Sú vysoko odolné voči ťahu a tlaku a dobre reagujú na zmenu síl. Gabiónové konštrukcie sa zároveň vyznačujú dobrou priepustnosťou. Vďaka svojmu prírodnému charakteru umožňujú umelé i prírodné zazelenanie povrchu. Naše gabióny sú preukázateľne odolné voči korózii a mechanickému poškodeniu.

Viac o našej ponuke
Zvárané gabióny

Referenčné stavby